Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

ανακοινώσεις

 

εδώ θα παρατίθενται οι πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις
που αφορούν τα μέλη και τους αθλητές μας

Αρ. Πρωτ. : 26/2007

Ημερ: 10-4-07

Προς: Όλα τα μέλη και αθλητές

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε επίδειξη

 

Η Αεραθλητική Ενωση Μαγνησίας διοργανώνει στις 12 και 13 Μαϊου την  "2η Πανελλήνια Επίδειξη Αερομοντέλων 2007" στο αεροδρόμιο της 111 Π.Μ. στη Νέα Αγχίαλο.

Οσοι αερομοντελιστές της Ε.Α.Α. επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πτήσεις ή/και στη στατική έκθεση, ή επιθυμούν να παρευρεθούν με τους συνοδούς τους στη δεξίωση, να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο Ι. Κωνσταντακάτο, ώστε να μάθουν τους όρους συμμετοχής και να περιληφθούν στην επίσημη δήλωση συμμετοχής της Ε.Α.Α.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής μέσω των σωματείων λήγει την 30η Απριλίου, ενώ της κατάθεσης του χρηματικού αντίτιμου συμμετοχής λήγει την 4η Μαϊου.

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή με απ' ευθείας ατομικές δηλώσεις των ενδιαφερόμενων.

Το Δ.Σ.

Κωνσταντακάτος Ι.                             Παπαδόπουλος Α.

Πρόεδρος                                      Γεν. Γραμματέας

Αρ. Πρωτ. : 25/2007

Ημερ: 10-4-07

Προς: Όλα τα μέλη και αθλητές

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε ημερίδα Scale

 

Η  Ε.Α.Α. διοργανώνει, σε συνεργασία με το Hobbybox, ημερίδα για μοντέλα μακέτες (scale).

Η ημερίδα θα γίνει την 26 και 27 Μαϊου 2007, στο μοντελοδρόμιο του HobbyBox.

Καλούνται τα μέλη και οι αθλητές της Ε.Α.Α. που έχουν μοντέλο scale (μηχανοκίνητο ή ανεμόπτερο) να συμμετάσχουν.

Ο σκοπός της άτυπης αυτής εκδήλωσης είναι να συγκεντρωθούν σε ένα μοντελοδρόμιο - όσο το δυνατόν - περισσότεροι αερομοντελιστές από τους ασχολούμενους με αυτή την κατηγορία, να επιδείξουν και να πετάξουν τα μοντέλα τους, να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους και να κάνουν νέες γνωριμίες.

Η Ε.Α.Α. αθλοθετεί δίπλωμα - έπαινο για :

·    Το μοντέλο με την καλύτερη στατική παρουσίαση (την Κυριακή). Η επιλογή θα γίνει από τους ίδιους τους συμμετέχοντες αερομοντελιστές.

·    Το μοντέλο που θα εκτελέσει την ρεαλιστικότερη πτήση (την Κυριακή). Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή της Ε.Α.Α.

·    Τον αερομοντελιστή που θα έρθει από τον πιο μακρινό τόπο.

·    Τον αερομοντελιστή που θα πετάξει τα περισσότερα (δικά του) μοντέλα μέσα στο διήμερο.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά υπόκειται στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας των πτήσεων που ισχύουν στο μοντελοδρόμιο του Hobbybox.

Οι καλυπτόμενοι από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ΕΛΑΟ, πρέπει να γνωρίζουν ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μοντέλου είναι τα 15 κιλά.

 Το Δ.Σ.

Κωνσταντακάτος Ι.                             Παπαδόπουλος Α.

Πρόεδρος                                      Γεν. Γραμματέας

Αρ. Πρωτ. : 24/2007

Ημερ: 4/4/07

Προς: Τα τακτικά μέλη που οφείλουν συνδρομές

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση καταβολής των οφειλόμενων συνδρομών

 

 Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με το εδάφιο 11.2.2 του καταστατικού μας:«Τα μέλη οφείλουν να εκπληρώvoυv τακτικά και έγκαιρα τις oικovoμικές υπoχρεώσεις τoυς πρoς τηv Ε.Α.Α.»

 Επειδή υφίσταται ουσιαστική ανάγκη εισροής στο ταμείο των προϋπολογισμένων κονδυλίων, αλλά και επειδή τα μέλη πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, καλούμε τα μέλη μας που οφείλουν συνδρομές, να τις καταβάλουν το συντομότερο δυνατόν, υπενθυμίζοντας ότι:

α)   ο ταμίας θα είναι παρών στον τόπο σύγκλησης της 77ης Γενικής Συνέλευσης την 16η Απριλίου 2007, τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξή της, για την είσπραξη συνδρομών, σύμφωνα με την πρόσκληση που σας έχει αποσταλεί με αρ. πρωτ. 23 από 4-4-2007.

 β)  για το έτος 2003 η συνδρομή ήταν 15,00€, για το έτος 2004 ήταν 15,00€ , για το έτος 2005 ήταν 30,00€  και για το έτος 2006 ήταν 40,00€.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι, καθυστέρηση καταβολής οικονομικών οφειλών από μέλος προς το σωματείο μας πέραν των 24 μηνών, εμπίπτει στις διατάξεις 10.1, 10.1.3, 13.7, 14.3.3 του καταστατικού μας.

 Διευκρίνιση:

Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται σε όλα τα μέλη, αλλά αφορά μόνο τα τακτικά μέλη που οφείλουν συνδρομές και για όσα έτη οφείλουν.Επίσης δεν αφορά τα επίτιμα μέλη τα οποία είναι απαλλαγμένα από την υποχρέωση καταβολής συνδρομών.

Το Δ.Σ.

Κωνσταντακάτος Ι.                             Παπαδόπουλος Α.

Πρόεδρος                                      Γεν. Γραμματέας

 

Αρ. Πρωτ. :23/2007

Ημερομηνία: 4/4/07

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ υπ’ αριθ. 77.

 

Με απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την 570η συνεδρίασή του την 28/3/07, προσκαλούνται τα μέλη της Ενωσης Αερομοντελιστών Αθηνών σε τακτική Γενική Συνέλευση, την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Α.Ο.), στην παλαιά Αμερικάνικη βάση στο Ελληνικό, αρ. κτ. 221 πρώτος όροφος,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Ανάγνωση απολογισμού έτους 2006

2.   Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση 2006.

3.   Συζήτηση για τα θέματα 2 & 3.

4.   Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη της έκθεσης της Ε.Ε. (θέμα 3) και απαλλαγή ή μη της Ε.Ε. από κάθε  ευθύvη.

5.   Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη του ετήσιου απολογισμού (θέμα 2) και απαλλαγή ή μη τoυ  Δ.Σ. από κάθε ευθύvη.

6.   Ανάγνωση τoυ προτεινόμενου πρoγράμματoς δράσης και πρoϋπoλoγισμoύ του έτους 2007, συζήτηση επ’ αυτών με δικαίωμα τροποποίησης, και ψηφοφορία για την έγκριση του τελικού σχήματος.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη Δευτέρα 23 Απριλίου 2007, με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα, και στον ίδιο τόπο (χωρίς να σταλεί νέα πρόσκληση), οπότε θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παριστάμενων μελών.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Δ.Σ. απεφασίσθη ότι:

Τα μέλη πρέπει να επιδείξουν, αν τους ζητηθεί, οιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

και να περιληφθεί στην πρόσκληση ότι:

Δικαίωμα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. έχουν τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τoυς υπoχρεώσεις (και έχουν συμπληρώσει 12 μήνες από την εγγραφή τους).  Ως ταμειακά εvήμερα μέλη vooύvται αυτά πoυ έχoυv εξoφλήσει τις χρηματικές υπoχρεώσεις τoυς πρoς τηv Ε.Α.Α.  (έως και το έτος 2006) ή έχoυv απαλλαγεί από αυτές (εδάφια 13.9, 13.6 και 13.8).

Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση του αθλητικού νόμου, δεν επιτρέπεται πλέον η εκπροσώπηση απόντος ή κωλυόμενου μέλους από άλλο μέλος, δηλαδή δεν ισχύει η διάταξη 16.4 και οι συναφείς διατάξεις του καταστατικού.

Σύμφωνα με το καταστατικό τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν συνδρομές, έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου στην Γ.Σ., στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου.

Παρακαλούνται τα μέλη να προσέλθουν στην συνεδρίαση εγκαίρως. Ο ταμίας θα είναι παρών στον ίδιο τόπο για την είσπραξη συνδρομών τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της Γ.Σ.

 

Το Δ.Σ.

Κωνσταντακάτος Ι.                             Παπαδόπουλος Α.

Πρόεδρος                                      Γεν. Γραμματέας

 

ΠΡΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟ: DOUNIS AIRFIELD

23-Jan-07

ΥΠ'ΌΨΙΝ ΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ

            ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.

 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ DOUNIS AIRFIELD ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΤΑ ΕΞΗΣ:

- ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜEI ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣEI.

- ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α. (4 ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Α ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕNΝΟΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΦΙΛΙΚΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Αρ. Πρωτ. : 47/2005

Ημερ: 8-11-05

Προς: Όλα τα μέλη και αθλητές

ΘΕΜΑ: Ακατάλληλα μοντελοδρόμια

  

Αγαπητά μέλη, αγαπητοί αθλητές,

 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι πληθαίνουν οι ανεξέλεγκτες αερομοντελιστικές δραστηριότητες, από άτομα που δεν έχουν σχέση με την Ε.Α.Α., σε χώρους που δεν καλύπτουν τα ελάχιστα όρια αποστάσεων ασφάλειας από σπίτια και δρόμους.

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α. σας συμβουλεύει να μη παρασύρεστε και να μην εκτελείτε πτήσεις τηλεκατευθυνόμενων αερομοντέλων, από τέτοιους ακατάλληλους χώρους, έστω και αν η είσοδός σ’ αυτούς είναι ελεύθερη.

Ειδικά επισημαίνουμε ως τελείως ακατάλληλο, τον χώρο παραπλεύρως του 91ου χιλ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας (με τον μικρό διάδρομο),  δεδομένου ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην Εθνική Οδό.

Η Ε.Α.Α. έχει φροντίσει ώστε οι αθλητές μας να προπονούνται στο μοντελοδρόμιο του «Hobby Box», τις καθημερινές ημέρες, δωρεάν.

Τα μέλη μας μπορούν να αποτανθούν σε όποιο από τα ιδιωτικά μοντελοδρόμια επιθυμούν, αρκεί αυτό να έχει αποδεκτές προδιαγραφές ασφάλειας πτήσεων.

Οι αποστάσεις ασφάλειας των χώρων πτήσεων, εξαρτώνται από το μέγεθος και τον τύπο του μοντέλου.  Πριν πετάξτε από κάποιο αμφισβητούμενο χώρο, απευθυνθείτε στο Δ.Σ. για τη συμβουλή του.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Το Δ.Σ.